COVID-19 Health Champions

Bezpieczne Newham podczas pandemii COVID-19

COVID-19 i podjęte środki bezpieczeństwa wpływają na mieszkańców Newham.

Członkowie sieci COVID-19 Health Champions starają się przekazywać tysiącom mieszkańców Newham najnowsze zalecenia dotyczące pandemii COVID-19. Rada będzie przekazywać najnowsze zalecenia i wskazówki, ułatwiając nam, naszym rodzinom, przyjaciołom i innym członkom społeczności zrozumienie najświeższych informacji dotyczących wirusa.

Posiadając i przekazując jasne informacje, można podejmować bardziej świadome decyzje.

Zostań członkiem sieci COVID-19 Health Champion

COVID-19 Health Champions to mieszkańcy całego Newham. Każdy może dołączyć. Być może jesteś osobą, którą wszyscy znają i której ufają? Może chcesz po prostu pomóc — nawet jeśli to Twój pierwszy raz?

  • Zostań Championem.
  • Członkowie grupy otrzymują najświeższe informacje o COVID-19.
  • Championi przekazują je członkom społeczności w dowolny sposób.
  • Championi informują nas, co działa, a co należy poprawić.

Razem możemy zrobić naprawdę wiele, aby każdy mieszkaniec Newham miał wszystkie informacje niezbędne do zachowania zdrowia i bezpieczeństwa. Dziękujemy za pomoc!

Formularz rejestracyjny dla Championa zdrowia COVID-19

Spotkania grupy Covid-19 Health Champions

Cotygodniowe sesje informacyjne: środa 19:00-20:00 Dane do logowania zostaną przekazane po zarejestrowaniu.

Kolejne daty wkrótce

Aby uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się telefonicznie

Telefon: 02033732777

E-mail: [email protected]